Fluepapir - limbrikker mot insekter

limbrikker mot insekter

Fluepapir - limbrikker mot insekter
  • for bekjempelse av flyvende skadelige insekter som f.eks. hærmygg (“sort flue”), hvite fluer, bladlus og minérfluer
  • uten skadelige virkestoffer
  • ferdig til bruk, med luktfritt spesiallim uten insektmiddel, som holder seg også ved høye temperaturer
  • ideell for stueplanter
  • størrelsen på brikken 8,6 x 12,5 cm

Bruksanvisning:

  • stikk en brikke i jorden på planten som er angrepet


Emballasje: 7, 10 sett

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.