Datasikkerhet

W. Neudorff GmbH KG (nedenfor også "ansvarlig") tar personvern på alvor og følger regelverket i EUs personvernforordning (GDPR) og den tyske Dataloven (BDSG). Nedfor finner du informasjon om hvilke data vi lagrer og hvordan vi bruker dem i forbindelse med nettsiden vår. 

I. Generelt

1. Omfanget av databehandlingen

Opplysningene vi samler og behandler om brukertrafikken på nettsiden brukes utelukkende til å opprettholde funksjonene, innholdet og tjenestene vi tilbyr på siden vår. Innsamling og behandling av brukernes personopplysninger skjer kun i samsvar med gjeldende lovverk og etter samtykke fra bruker. 

2. Rettsgrunnlaget for databehandlingen

Når vi ber om samtykke fra en bruker i forbindelse med behandling av personopplysninger på nettsiden vår, skjer dette med hjemmel i art. 6, avsn. 1 - a GDPR.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med oppfyllelse av en avtale der bruker er en av partene er hjemlet i art. 6, avsn. 1 - b GDPR. Dette gjelder også for bearbeiding som er nødvendig for å oppfylle en avtaleforpliktelse eller nødvendige tiltak i forkant av en avtaleinngåelse.

Dersom bearbeidingen av personopplysninger er nødvendig for å kunne oppfylle juridiske forpliktelser, er rettsgrunnlaget å finne i art. 6, avsn. 1 - c GDPR.

Hvis bearbeidingen skjer for å ivareta våre eller en tredjeparts berettigede interesser - og den berørte brukers interesser, rettigheter og frihet ikke veier sterkere - er databehandlingen hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f GDPR (såk. interesseavveining). 

I den grad de er relevante, opplyser vi nedenfor om ytterligere lovregler for behandling av personopplysninger.

3. Lagringstid

Brukers personopplysninger slettes eller sperres så snart formålet med lagringen bortfaller. For loggfiler er lagringstiden 30 dager. Lagring utover dette kan forekomme dersom europeisk eller nasjonalt lovverk eller andre forskrifter krever det. Data sperres eller slettes når en lovfastsatt lagringsfrist utløper med mindre fortsatt lagring er nødvendig for å kunne avslutte eller oppfylle en avtale.

4. Formidling av personopplysninger 

I den grad vi gir personrelatert informasjon videre, er det i første rekke til service- og partnerforetak som vi samarbeider med for å oppfylle disse formålene. Disse foretakene er eksterne tjenesteleverandører som kun bruker dataene til å oppfylle avtalen med oss og har forpliktet seg til å arbeide fullt i samsvar med gjeldende datavernbestemmelser. Vi bruker disse tjenesteleverandørene:

• Web service

• Hosting service

• Distribusjonspartner

Annen form for distribusjon av personlige opplysninger til tredjepart finner ikke sted. 

5. Stedet for databehandlingen

Personopplysningene vi lagrer om deg behandles i land i og utenfor EØS. At datavernet holder tilstrekkelig nivå sikres ved at vi nøye overholder beslutninger i EU-kommisjonen, EUs standardkontrakt for overføring til databehandler og - dersom mottaker befinner seg i USA - at prinsippene i "EU-US Privacy Shield".

II. Behandling av personopplysninger på nettsiden

1. Tilgang til nettsiden og oppretting av loggfiler

a) Beskrivelse av databehandlingen

Når en bruker logger seg inn på nettsiden, registrerer systemet vårt automatisk data og opplysninger om computeren innloggingen skjer fra. 

Vi registrerer disse opplysningene:

• Informasjon om nettlesertype og -versjon

• Brukers operativsystem

• Brukers internett-provider

• Brukers IP-adresse

• Dato og tid for besøk

• Hvilken nettside bruker kom til oss fra 

• Nettsider som brukers system kaller opp via vår nettside

Dataene lagres i loggfilene i systemet vårt. Disse dataene lagres ikke sammen med andre opplysninger om bruker.

b) Rettsgrunnlaget for databehandlingen

Midlertidig lagring er hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f i GDPR.

c) Formålet med databehandlingen

Midlertidig lagring av IP-adressen i systemet er nødvendig for at bruker skal kunne se nettsiden på computeren sin. IP-adressen lagres i tiden bruker er inne på nettsiden. 

Disse formålene omfattes av vår berettigede interesse av databehandlingen iht. art. 6, avsn. 1 - f i GDPR.

d) Varigheten av lagringen

Dataene slettes når de ikke lenger trengs for å oppfylle formålet med registreringen. Data som registreres for å kunne gi tilgang til nettsiden slettes etter 30 dager. 

e) Rett til innsigelser / sletting

Registrering av data for å gi tilgang til nettsiden og å lagre dem i loggfiler er helt nødvendig for å kunne drive nettsiden. Bruker har altså ikke mulighet til å protestere på dette. 

2. Kontaktskjema og e-post kontakt

a) Beskrivelse av databehandlingen

På nettsiden vår finnes et kontaktformular som kan brukes til å kontakte oss elektronisk. Hvis en bruker utnytter denne muligheten vil opplysningene som skrives inn i masken bli overført til den aktuelle forhandleren og lagret der. Pliktfeltene som må fylles ut er: 

• E-post adresse

• Melding

Videre har bruker mulighet il å gi andre opplysninger i innskrivingsmenyen.

Alternativt kan du ta kontakt med oss på e-post. I så fall lagres de personopplysningene som sendes sammen med e-posten. 

I sammenheng med dette overføres dataene kun til den aktuelle forhandleren. Opplysningene brukes kun i sammenheng med samtalen som føres.

b) Rettsgrunnlaget for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for denne databehandlingen er art. 6, avsn. 1 - f i GDPR. Hvis formålet med e-post kontakten er å inngå en avtale eller avtalelignende forhold, er rettsgrunnlaget i tillegg 6, avsn. 1 - b i GDPR.

c) Formålet med databehandlingen

Behandlingen av personopplysninger fra kontaktskjemaet har som eneste formål å besvare henvendelsen. Ved en henvendelse har vi også berettiget interesse av å behandle opplysningene.

d) Varigheten av lagringen

Dataene slettes når de ikke lenger trengs for å oppfylle formålet med registreringen. Dette gjelder for personopplysningene som hentes fra kontaktskjema og e-poster når samtalen med brukeren er avsluttet. Samtalen er avsluttet når man kan gå ut fra at saken som omtales er avsluttet. 

e) Rett til innsigelser / sletting

Bruker kan når som helst kontakte oss via skjemaet på nettsiden eller per e-post og motsette seg at personopplysningene lagres. Klagen kan sendes til adressen som oppgis på slutten av personvernerklæringen. Hvis bruker motsetter seg lagring, kan samtalen ikke fortsette og alle personopplysninger som ble registrert i forbindelse med at bruker tok kontakt, slettes.

3. Konkurranser og kampanjer 

a) Beskrivelse av databehandlingen

Fra tid til annen arrangerer vi konkurranser/kampanjer på nettsiden vår. Hvis en bruker ønsker å delta, vil opplysningene som skrives inn i masken for konkurransen bli overført til den aktuelle forhandleren og lagret der. Vanligvis registrerer vi disse opplysningene: 

• For- og etternavn

• E-post adresse

• Adresse

• evt. også andre opplysninger som er merket som pliktige eller frivillige

b) Rettsgrunnlag for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for behandlingen av disse dataene er art. 6, avsn. 1 - b i GDPR. 

c) Formålet med databehandlingen

Behandlingen av personopplysninger fra påmeldingen har som eneste formål å gjennomføre konkurransen eller kampanjen.

d) Varigheten av lagringen

Dataene slettes når de ikke lenger trengs for å oppfylle formålet med registreringen. I forbindelse med konkurranser er det ofte tilfelle når vinneren er kåret og kontaktet. Flere detaljer omkring dette finnes i deltakerbetingelsene for hver enkelt aksjon. 

e) Rett til innsigelser / sletting

Bruker kan når som helst motsette seg at personopplysningene lagres, men vil da ikke kunne delta i konkurransen. Klagen kan sendes til adressen som oppgis på slutten av personvernerklæringen. 

III. Bruk av informasjonskapsler (cookies) 

1. Beskrivelse av databehandlingen

For å lette bruken av nettsiden vår og sikre bruken av enkelte funksjoner, gjør vi bruk av såkalte informasjonskapsler. Dette er små tekstfiler som settes på nettleseren hhv. som nettleseren setter på brukers computer. Når en bruker går inn på en nettside, kan det settes en informasjonskapsel i operativsystemet til brukeren. Informasjonskapselen inneholder en karakteristisk rekke av tegn som gjør det mulig å identifisere nettleseren neste gang bruker går inn på den samme nettsiden. 

a) Teknisk nødvendige informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre nettsiden vår mer brukervennlig. Noen av elementene på nettsiden krever at nettleseren som logger seg på kan identifiseres også etter et bytte av nettside. Da lagres disse opplysningene i informasjonskapselen:

• Opt-out kapsel

• Innloggings-informasjon

b) Teknisk ikke nødvendige informasjonskapsler, tredjepartskapsler 

På siden vår bruker vi også informasjonskapsler som ikke er teknisk nødvendige, men som hjelper oss til å forstå hvordan brukerne surfer på nettsiden vår. På den måten får vi tilgang til disse opplysningene:

• Hvilke funksjoner som brukes

Informasjonskapslene nedenfor er teknisk ikke nødvendige informasjonskapsler - såkalte tredjepartskapsler:

• Besøkshyppighet (Matomo)

Når bruker går inn på siden vår informerer vi om at det settes informasjonskapsler og ber om samtykke til bruk av personopplysningene som registreres. Samtidig henviser vi til personvernerklæringen. 

c) Om forandringer på innstillingene i nettleseren

De fleste nettlesere er stilt inn på at de automatisk aksepterer informasjonskapsler. Bruker kan stille inn nettleseren på å ikke akseptere at det settes informasjonskapsler. Dette vil imidlertid begrense mange av funksjonene på nettsiden vår. 

2. Rettsgrunnlaget for databehandlingen

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger etter at det er gitt samtykke er art. 6, avsn. 1 - a i GDPR.

Ellers er behandling av personopplysninger i sammenheng med bruk av informasjonskapsler hjemlet i art. 6, avsn. 1 - f i GDPR.

3. Formålet med behandlingen av opplysningene

Formålet med teknisk nødvendige informasjonskapsler er å gjøre nettsiden enkelte å bruk for de som besøker siden. Enkelte funksjoner på siden kan ikke tilbys uten bruk av informasjonskapsler. Det er nødvendig å kunne gjenkjenne nettleseren, også etter et bytte av side. 

Vi bruker teknisk ikke nødvendige informasjonskapsler og tredjepartskapsler for å bedre kvaliteten og innholdet på nettsiden. Analysekapslene gir oss informasjon om brukertrafikken på nettsiden og dermed grunnlag for kontinuerlig forbedring av online-tilbudet vårt.

Brukerdataene som registreres med informasjonskapsler på nettsiden, brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

Disse formålene omfattes av vår berettigede interesse av å behandle personopplysninger iht. art. 6, avsn. 1 - f i GDPR. 

4. Lagringsvarighet, rett til innsigelser og sletting

Informasjonskapslene lagres på brukers computer og sendes derfra til vår nettside. Som bruker har du altså full kontroll over bruken av informasjonskapsler. Ved å gjøre endringer i nettleseren kan du deaktivere eller begrense overføringen av informasjonskapsler. Informasjonskapsler som allerede er lagret kan når som helst slettes. Det kan skje helt automatisk. Hvis informasjonskapsler deaktiveres for siden vår, er det mulig at alle funksjonene ikke kan brukes fullt ut.

IV. Kobling til sosiale nettverk, social plugins 

a) Sosiale plugins 

De som besøker nettsiden vår kan klikke på lenker og gå til sosiale nettverk. Lenkene har form av logoen til hvert sosialt nettverk. 

Når vi bruker såkalte sosiale plugins fra disse sosiale mediene, anvender vi den personvernvennlige løsningen Shariff (sml. www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html ). De vanlige sosiale-media-knappene overfører brukerdata til det aktuelle sosiale mediet hver gang siden besøkes. De oppretter ubemerket kontakt til det sosiale mediets servere - også selv om bruker ikke har en profil eller ikke er logget inn. Shariff-løsningen går inn mellom de to partene og sørger for at det data ikke overføres umiddelbart til sosiale nettverk når siden vår besøkes. Først når du klikker på en sosial plugin vil data overføres til det aktuelle nettverket og lagres der. Da får det sosiale nettverket informasjon om at du har gått inn på en underside på nettsiden vår. Det skjer selv om du ikke har profil eller er logget inn på det sosiale nettverket. Hvis du samtidig er anmeldt/logget inn på kontoen din, vil det sosiale nettverket koble sammen at du er inne på nettsiden vår med brukerprofilen din der. For å forhindre dette, må du logge deg ut av profilen din på det sosiale nettverket før du klikker på en sosial plugin. Vi minner om at behandling og bruk av personopplysninger er det sosiale mediets egen sak. Neudorff har ikke kjennskap til faktisk innhold og omfang av dataene som overføres eller hvordan den enkelte tilbyder bruker disse opplysningene. Man må kunne gå ut fra at minst IP-adressen og opplysninger om enheten som brukes registreres og behandles. Det er også mulig at de sosiale nettverkene bruker informasjonskapsler. Mer informasjon om hvilke data sosiale media registrerer og hvordan de brukes samt hvilke rettigheter og muligheter du har til å beskytte din privatsfære, finner du i personvernpolicyen til hver enkelt tilbyder: 

- Facebook: www.facebook.com/about/privacy

- Instagram: www.instagram.com/about/legal/privacy/

- YouTube: www.youtube.com/t/privacy  

- Twitter: https://twitter.com/de/privacy 

- WhatsApp: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy

V. Bruk av nettanalyseverktøy 

1. Generelt

Vi bruker nettanalyseløsningen „Matomo“ (tidligere Piwik). Det er viktig å kunne analysere brukertrafikken på nettsiden. Det gir informasjon om hvilket innhold som leses og kan dermed bidra til å optimalisere online-tilbudet. 

Vi har altså berettiget interesse av å behandle disse opplysningene. 

Rettsgrunnlaget for behandling av personopplysninger med denne typen nettanalysetjenester er art. 6, avsn. 1 - f i GDPR. 

Brukerdataene som registreres med Matomo brukes ikke til å opprette brukerprofiler.

2. Mer om bruk av Matomo

Matomo bruker informasjonskapsler som lagres på computeren din og gir oss mulighet til å analysere hvordan du bruker siden vår. Til dette formål lagres den bruksinformasjonen som informasjonskapslene registrerer (inkludert en forkortet versjon av IP-adressen din) på vår server eller serveren til vår IT-leverandør, fishfarm netsolutions GmbH. Opplysningene brukes utelukkende til interne formål. IP-adressen din anonymiseres umiddelbart, slik at du til enhver tid er anonym for oss. Bruksinformasjonen som informasjonskapslene registrerer gis aldri videre til utenforstående og anvendes kun til å forbedre og identifisere relevant innhold i internett-tilbudet vårt. Du kan gå inn i nettleseren din og avvise bruken av informasjonskapsler. Det kan imidlertid føre til at du ikke kan bruke enkelte funksjoner på siden. 

Hvis du ikke er inneforstått med at vi lagrer og evaluerer informasjon om besøket ditt, kan du motsette deg lagring og evaluering med noen museklikk. I så fall legges det en såkalt opt-out-kapsel i nettleseren din. Den gjør at Matomo ikke registrerer bruksinformasjon. Husk at hvis du sletter informasjonskapslene dine, sletter du samtidig opt-out-kapslene. De må da eventuelt aktiveres på nytt.

Avvise dataregistrering med Matomo

VI. Brukerrettigheter

Hvis dine personopplysninger behandles, er du berørt bruker slik det defineres i EUs personvernforordning (GDPR). Det gir deg følgende rettigheter:

1. Rett til innsyn

Du kan kreve informasjon om hvorvidt vi behandler personlige opplysninger om deg. 

Hvis slik behandling skjer, kan du kreve at den ansvarlige gir deg denne informasjonen:

til hvilke formål personopplysningene behandles;

kategoriene av personopplysninger som behandles;

hvilke mottakerne eller kategorier av mottakere som har fått eller får tilgang til personopplysningene dine;

planlagt lagringsvarighet av persondataene dine eller - dersom dette ikke kan konkretiseres - kriteriene som gjelder for lagring;

at du har rett til å korrigere eller slette opplysninger om deg, rett til begrensning av behandlingen og rett til å motsette deg behandlingen; 

at det finnes en offentlig klageinstans;

all tilgjengelig informasjon om hvor opplysningene ble samlet dersom det ikke skjedde hos den berørte personen;

at det tas automatiserte beslutninger - inkl. profiling - iht. art. 22, avsn. 1 og 4 i GDPR og - i disse tilfellene - gi valid informasjon om algoritmene som brukes og formålet med slik behandling av den berørte personen.

Du har rett til å be om informasjon om hvorvidt personopplysningene dine behandles i et tredjeland eller blir overført til en internasjonal organisasjon. I denne sammenheng kan du forlange å få garantier for at overføringen skjer iht. art. 46 i GDPR.

2. Rett til å korrigere 

Du har rett til å rette og/eller utfylle personopplysninger som ansvarlig har lagret dersom du mener at de er feil eller ufullstendige. Ansvarlig skal umiddelbart gjennomføre korrigeringen.

3. Rett til å begrense behandlingen

Du kan forlange at behandlingen av personopplysningene dine begrenses under disse forutsetningene:

hvis du bestrider riktigheten av behandlingen av personopplysningene dine - for et tidsrom som gjør det mulig for ansvarlig å kontrollere opplysningene;

hvis behandlingen er ulovlig og du ikke ønsker sletting av personopplysningene og men forlanger at bruken av personopplysningene begrenses;

hvis ansvarlig ikke lenger trenger personopplysningene til det opprinnelige formålet med behandlingen, men må beholde dem for å kunne utøve eller forsvare rettslige krav;

hvis du inngir innsigelser mot behandlingen iht. art. 21 avsn.1 GDPR og det ennå ikke er klart om ansvarliges berettigede interesse overstyrer dine egne grunner.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er begrenset, skal disse dataene kun behandles (unntak: lagring) med ditt uttrykkelige samtykke eller for å gjøre gjeldende rettslige krav eller for å beskytte rettighetene til en annen naturlig eller juridisk person eller for å ivareta en viktig interesse i EU eller et av medlemslandene.

Dersom behandlingen er begrenset som følge av en av forutsetningene ovenfor, blir du informert av ansvarlig før begrensningen evt. opphører.

4. Rett til å slette

a) Plikt til å slette

Du kan forlange at ansvarlig sletter personopplysningene dine umiddelbart og ansvarlig er forpliktet til å slette disse dataene umiddelbart under følgende forutsetninger:

personopplysningene dine trengs ikke lenger til det formålet de ble samlet inn og behandlet for;

du trekker tilbake samtykket som danner grunnlag for behandling iht. art. 6, avsn. 1 - a eller art. 9, avsn. 2 - a i GDPR og det ikke finnes annet rettsgrunnlag for bearbeiding; 

du klager på bearbeidingen iht. art. 21 avsn. 1 GDPR og det ikke finnes berettigede grunner for bearbeidingen eller du klager på bearbeidingen iht. art. 21 avsn. 2 GDPR; 

personopplysningene dine ble ulovlig behandlet; 

sletting av personopplysningene dine er kreves i lovverk i EU eller medlemslandet ansvarlig tilhører; 

personopplysningene dine ble samlet i sammenheng med tjenester fra IT-selskapet iht. art. 8 avsn. 1 GDPR.

b) Informasjon til tredjepart

Hvis ansvarlig har delt personlige opplysninger om deg og er forpliktet til sletting iht, art. 17 avsn. 1 GDPR, skal han treffe adekvate organisatoriske og tekniske tiltak for å informere dem som har mottatt dataene om at du har forlangt sletting av alle koblinger til persondataene og eventuelle kopier eller duplikater av dem. 

c) Unntak fra plikten til sletting

Retten til å forlange sletting består ikke dersom videre behandling er nødvendig for å

kunne utøve retten til fri ytring og informasjon;

oppfylle en juridisk forpliktelse iht. loven i EU eller det medlemslandet ansvarlig tilhører eller for å gjennomføre en oppgave med offentlig interesse eller som følge av at offentlig myndighet er overført til ansvarlig;

ivareta offentlige sunnhetsinteresser iht. art. 9 avsn. 2 - h og art. 9 avsn. 3 GDPR;

ivareta offentlige interesser i arkiver, vitenskapelig eller historisk forskning eller statistikker iht. art. 89, avsn. 1 GDPR dersom retten som omtales under a) sannsynligvis vil umuliggjøre eller sterkt påvirke disse formålene, eller

for å gjøre gjeldende, utøve eller forsvare rettskrav.

5. Rett til informasjon om mottakere

Hvis du gjør bruk av retten til å rette, slette eller begrense bearbeidingen er ansvarlig forpliktet til å informere alle som har mottatt personopplysningene dine om at du gjør bruk av denne retten, med mindre dette viser seg å være umulig eller forbundet med uforholdsmessig mye arbeid.

Du har rett til å forlange at ansvarlig informerer om hvem mottakerne er.

6. Rett til dataportabilitet

Du har krav på å motta en strukturert, vanlig og maskinelt lesbar utskrift av opplysningene som er lagret om deg. Dessuten har du rett til å overføre personopplysningene til en annen ansvarlig, uten hindring fra den ansvarlige du ga opplysningene til, forutsatt at

behandlingen bygger på samtykke iht. art. 6 avsn. 6 - a GDPR eller art. 9 avsn. 2 - a GDPR eller på en avtale iht. art. 6 avsn. 6 - b GDPR og

behandlingen skjer i en automatisert prosess.

I denne sammenheng har du rett til at personopplysningene det gjelder overføres direkte fra en ansvarlig til en annen - forutsatt at det er teknisk gjørlig. Andre personers frihet eller rettigheter må ikke påvirkes av dette.

Retten til dataportabilitet gjelder ikke for behandling av personopplysninger som er i offentlig interesse eller myndighet som ansvarlig er pålagt.

7. Rett til å klage

Med bakgrunn i din spesielle situasjon har du rett til når som helst å klage på bearbeiding av personopplysningene dine som skjer med hjemmel i 6 avsn. 6 - e eller f GDPR. Tilsvarende gjelder for profiling som skjer utfra samme bestemmelse. 

Ansvarlig stanser behandlingen av personopplysningene dine med mindre det finnes tvingende grunner som overstyrer dine interesser, rettigheter og frihet, eller behandlingen skjer for å gjøre gjeldende eller forsvare rettslige krav.

Hvis personopplysningene dine brukes i forbindelse med direkte reklame, har du rett til, når som helst å inngi innsigelser mot a t personopplysningene dine behandles til reklameformål; dette gjelder også for profiling når den er forbundet med direkte reklame.

Hvis du motsetter deg behandling av personopplysningene dine til direkte reklameformål,vil slik behandling ikke lenger finne sted.

I forbindelse med bruk av tjenester fra IT-selskapet kan du klage elektronisk - uaktet EU-direktiv 2002/58/EF - så lenge tekniske spesifikasjoner gjelder.

8. Rett til tilbakekallelse av samtykke

Du har rett til når som helst å tilbakekalle et samtykke til databehandling. Tilbakekallelsen av samtykket berører ikke lovligheten i tidligere behandling av dataene.

9. Automatiserte beslutninger i enkelttilfeller samt profiling

Du har rett til å kreve at beslutninger ikke tas etter en rent automatisert vurdering - inkludert profiling - dersom det dreier seg om en beslutning som stifter rettsvirkninger eller på annen måte påvirker deg i betydelig grad. Dette gjelder ikke hvis beslutningen 

er nødvendig for å oppfylle en avtale mellom deg og ansvarlig,

er tillatt i lovverk i EU eller det medlemslandet ansvarlig tilhører og disse lovene tar tilstrekkelig hensyn til dine interesser, rettigheter og frihet, eller

tas på bakgrunn av ditt uttrykkelige samtykke.

Likevel kan disse beslutningene ikke tas på grunnlag av spesielle kategorier av persondata iht. 9 avsn. 1 GDPR med mindre 9 avsn. 2 a eller g GDPR gjelder og det er iverksatt tiltak for å beskytte dine interesser, rettigheter og frihet.

I sammenheng med de tilfellene som belyses i punktene (1) og (3) ovenfor, treffer den ansvarlige adekvate tiltak for å beskytte dine interesser, rettigheter og frihet. Dette innebærer også at en person hos ansvarlig engasjerer seg, mulighet til å fremlegge sitt eget synspunkt og å kunne anfekte beslutningen.

10. Rett til klage til Datatilsynet

I tillegg til andre juridiske rettigheter har du rett til å klage til en offentlig myndighet i medlemslandet der du oppholder deg, arbeidsplassen eller stedet der overtredelsen skal ha funnet sted, hvis du mener at personopplysningene dine har blitt behandlet i strid med EUs personvernforordning. 

Kontrollmyndigheten som mottok klagen, opplyser den kjærende part om hvor langt saken har kommet og om muligheten for rettshjelp iht. art. 78 GDPR.

VII. Eksterne lenker

Nettsiden vår kan inneholde lenker til eksterne sider. Dersom dette ikke fremkommer tydelig, gjør vi deg oppmerksom på at det dreier seg om en ekstern lenke. Vi har ingen innvirkning på innholdet eller utformingen av sider som tilhører utenforstående tilbydere. Det gjør at disse personvernanvisningene ikke gjelder der.

VIII. Endringer i personvernerklæringen 

Internett utvikles videre hele tiden og gjør det fra tid til annen nødvendig å tilpasse personvernerklæringen til de rettsregler som gjelder. Vi informerer deg her om eventuelle forandringer. 

IX. Ansvarlig 

Ansvarlig iht. GDPR og annen nasjonal personvernlovgivning samt generelle personvernbestemmelser er: 

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

31860 Emmerthal 

Tyskland

Telefon: +49 5155-624-0

E-post: info@neudorff.de   

Nettside: www.neudorff.de 

Komplett impressum finner du her: www.neudorff.no/info/ansvarlig-for-innhold.html 

XI. Kontakt til personvernansvarlig

Her finner du kontaktopplysninger til vår personvernansvarlige:

Thomas Werning, datenschutz@neudorff.de 

Siste revisjon: Mai 2018