Produksjonssteder

1

Firma Neudorff produserer sine produkter i Emmerthal, og i Lüneburg. Begge produksjonsstedene befinner seg i den tyske delstaten Nedre Saksen. I Emmerthal er også firmaets hovedkontor.

1

Våre produkter er produsert etter de strengeste retningslinjer og krav. Fra februar måned 1999 ble alle forretningsenheter klassifisert etter DIN EN ISO 9001 standard, det strengeste form for sertifisering for denne type virksomhet.