Opprettholde og ivareta miljøet

1

Vi er opptatt av å opprettholde og ta vare på miljøet i vårt nærområde, så vel som den tropiske regnskogen. I mer enn 10 år har Neudorff vært sterkt engasjert i et samarbeid med Tropica Verde for å beskytte og ta vare på Costa Ricas regnskog.

1

Hvorfor der av alle steder?

De tropiske regnskogene er jordas mest komplekse og artsrike økosystemer. Regnskogene er med på å stabilisere klimaet, og regulere den globale balansen i vannforsyningen. Regnskogene inneholder også næringsmidlene, råvarene og ideene som vi ikke kan forestille oss å klare oss uten. Disse bruker vi hos Neudorff. Gjennom kjøp av landområder med urskog og etablere naturreservater i Costa Rica, har Tropical Verde og Neudorff allerede reddet mer enn 30 dekar regnskog fra hugging, og støttet mange skoggjenvinningsprosjekter. Det er blant annet vårt aktive bidrag til klima kontroll.