BioTrissol® Organisk Blomstergjødsel

BioTrissol Organisk Blomstergjødsel
  • flytende, organisk NPK-gjødsel 3-1-5
  • innholder også svovel for prydplanter
  • produktet forsyner også mikroorganismer i jord bunnen med næringsstoffer, slik at jorden blir fruktbar på en naturlig måte
  • de består av vegetabilske råstoffer (100 % sukkerroevinasse)
  • bruken er ufarlig for dyr og mennesker
  • kan også brukes i seramiskulturer. Ikke egnet for hydrokulturer
  • for alle prydplanter i hus og hage
  • 1 liter er nok til 200 liter gjødselblanding

Bruksanvisning:

  • fyll vannkannen halvparten med vann
  • mål opp 5 ml BioTrissol Organisk Blomstergjødsel per liter ferdig løsning, tilsett resten av vannet og rør om


Emballasje: 250 ml, 1 Ltr. flaske

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.