Insektshotell

Insektshotell
  • bo- og overvintringshjelp for nyttige insekter som f.eks. ville bier, fluer, marihøner osv.
  • håndlaget – hvert insektshotell er unikt!
  • nyttige insekter bidrar til å regulere bestanden av skadelige insekter som bladlus på plantene i hagen, på terrassen eller balkongen
  • avhengig av artens behov, innretter de forskjellige insektstypene seg i forskjellige “rom”; hullene i treverket fungerer delvis som utklekkingsplasser
  • næringsbehovet til de nyttige pollinererne dekkes av urter, blomster, busker og trær i omgivelsene
  • treverket som brukes er helt ubehandlet
  • dimensjoner: 56 x 36 x 10 cm (H x B x D)

Bruksanvisning:

  • kan brukes i hagen, på terrassen eller på balkongen
  • Insektshotellet plasseres på et solrikt sted, beskyttet mot vind og regn, i nærheten av urtevekster, blomstrende planter, lokale busker og trær for å dekke næringsbehovet.


Emballasje: 1 Stk.

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.