Loxiran® Lokkeboks Mot Maur

Loxiran Lokkeboks Mot Maur
  • virkestoff: 0,015 % w/w spinosad
  • maurlokkeboks med naturlig virkestoff for bruk på terrasser, balkonger, veier og i beboelsesrom
  • mauren tar åten med seg til maurtuen
  • produktet inneholder ikke syntetiske virkestoffer
  • når arbeiderne, larvene og dronningen fôres med åtet, utryddes hele maurtuen

Bruksanvisning:

  • plassér boksen med åten i nærheten av maurtuer eller direkte der hvor maurene ferdes
  • kan brukes inne og ute


Emballasje: 2 Stk.

Bruk biocider på en sikker måte. Les merking og produktinformasjon nøye før bruk.

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.