Loxiran® Pulver Mot Maur

Loxiran Pulver Mot Maur
  • virkestoff: 1,74 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
  • virkningen skyldes natur-pyretrum fra krysantemumblomsten
  • strø- og vannemiddel for sikker og effektiv bekjempelse av maur på veier, gårdsplasser, terrasser og naturlandskap

Bruksanvisning:

  • strøing:10-20 g/m² på maurveier og i maurtuer
  • vanning: Løs opp 20 g pulver i 0,5 liter vann, og vann direkte på tuen eller mellom hellene


Emballasje: 500 g

Bruk biocider på en sikker måte. Les merking og produktinformasjon nøye før bruk.

Klassifisering CLP: Aqua. chron. 2 (H411)

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.