Loxiran® Spray Mot Maur

Loxiran Spray Mot Maur
  • virkestoff: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
  • tilgjengelig som sprayboks og pumpespray
  • virkningen skyldes pyretrin fra krysantemumblomsten
  • produktet inneholder ikke pyretroid eller andre syntetiske virkestoffer

Bruksanvisning:

  • sprøytes grundig der mauren ferdes (inne)
  • smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt


Emballasje: 400 ml

Bruk biocider på en sikker måte. Les merking og produktinformasjon nøye før bruk.

Klassifisering CLP: Aero. 3 (H229), Aqua. Chron. 2 (H411)

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.