Neudorff produkter kan kjøpes i butikker og på nett

Biologisk mangfold i hagen

Så enkelt kan du fremme biologisk mangfold i hagen din

Gjør hagen din skikket for de mange ville dyrene som søker tilflukt, mat eller bare et miljø der de føler seg vel. Det krever ikke mye for at piggsvin, marihøne m.fl. skal kunne føle seg komfortable hos deg. I tillegg til faste bosteder, som for eksempel en flaggermusboks eller et insekthotell, er det mange andre måter å fremme nyttedyr i hagen på. Vi vil vise deg hvordan du kan gjøre det.

Støtt fuglene

Den beste metoden å beskytte fugler på er en hage som er utformet på en naturnær måte. Her finner fuglene vanligvis så mye mat at det en vanlig vinter hos oss ikke nødvendigvis er nødvendig med ekstra for. Du kan også gjøre dette for fugler:

 • Beskjær stauder først om våren, slik at fuglene kan finne naturlig næring på frøstativene.
 • Bruk bare miljøvennlige plantevernmidler.
 • Sørg for hekkemuligheter ved hjelp av trær som likner på dem i naturen.
 • Hvis mulig, la gamle, råtne trær forbli værende i hagen. De byr på muligheter til hekking og å skaffe seg næring. - Gi fugler muligheter til å bade og drikke.
 • Heng opp hjelpemidler til hekking og sørg for å holde katter borte.

Gjør fuglekasser rene

Senest i oktober bør du ta ned fuglekasser og gjøre dem rene. Ved å vaske kassene grundig, kan du fjerne parasitter og andre skadedyr som ellers kan forårsake problemer for neste års kull. Heng opp fuglekassene igjen rett etter at de er renset. Noen dyr, som for eksempel syvsovere, liker å bruke disse kassene om vinteren til vinterdvale. Høsten er tiden for å sette opp nye fuglekasser eller lage dine egne. Når du gjør det, så tenk også på å beskytte dem mot katter som er glade i å jakte. Det finnes ferdige „stikkende ringer“ til trær som man kan kjøpe som gjør det umulig for reirrøvere å klatre i trærne.

Om sommeren trenger dyr vann

Tilby fugler, men også piggsvin og insekter, drikke- og bademuligheter sommerstid. En perioder med lite nedbør finner mange dyr for lite vann og havner i stressituasjoner.

Dessuten er det herlig å kunne studere f.eks. fugler ved en badeplass. Her har blomsterunderlag som henges opp ved hjelp av en kjede eller snor til en stabil gren bevist sin nytte. En kanthøyde på fire cm er absolutt nok, og en stein i midten fungerer som ekstra sitteplass og er et godt stoppested for insekter. Imidlertid finnes det også ferdige fuglebad en kan kjøpe.

En drikkekilde nær bakken hjelper piggsvin og andre små pattedyr i den tørre årstiden. Pass på at beholderen ikke er for dyp og har en flat kant eller et brett som hjelper dyra som har rotet seg inn med å komme seg ut.

Slik får du sommerfugler til å trives:

Alle gleder seg over de fargerike sommerfuglene som flyr over blomstene på solfylte dager. Også du kan lokke dem inn i hagen din. Til dette trenger du en om mulig solfylt flekk som bør være vindstille. Med et spesielt tilbud av fôrplanter lokker du dem som besøker blomster:

 • Sommerfuglbusken er en ekte sommerfuglmagnet.
 • Lavendel, solhatter, astere, tistler, hjortetrøst, ormehode og knoppurt
 • Busker som slåpe, bjørnebær og bringebær, samt hassel og roser er egnet for å skaffe mat også til de planteetende larvene. Også brennesler, kattehale, mjødurt, geitrams, rødkløver, tiriltunge, vikker o.a. er nyttige bidrag.

Du kan gjerne la enkelte frukter bli hengende på eple- og pæretrær. Her suger sene sommerfugler som sitronsommerfugl eller admiral nektar. For å gjøre det enklere for møll å orientere seg, hjelper det å gi avkall på nattlige lyskilder eller å begrense bruken av dem.

 

Hjelp øyenstikkere!

Øyenstikkere er artsbeskyttet i Norge, fordi mange arter er truet av at deres leveområder forsvinner. Avhengig av art, trenger de klare bekker, skråninger, grøfter i enger, bassenger, myrer og andre vannmiljøer der det lever så lite fisk som mulig. For fisk liker å spise øyenstikkerlarvene i vannet! Dette kan du gjøre for øyenstikkere:

 • Anlegg en hagedam med lite fisk i, som delvis ligger i solen.
 • Plant myrplanter langs bredden av hagedammen din.
 • Hvis mulig, så ikke klipp gress ved vannkanter. Ellers ødelegger du øyenstikkernes miljø.
 • Støtt renaturering av bekker og andre vannmiljøer i ditt område.

De rette plantene for bier

Bier er utholdende flyvere som beveger seg opptil tre km fra sitt folk for å finne nektar og pollen. For at de skal finne nok næring, trenger de blomstrende planter som lavendel, salvie, druehyasinter, blåveis, hagepute, honningurt, prydløk og kuletistel. Spesielt viktig er utvalget av pollenbærende planter om sommeren og høsten. For da blomstrer det i mange hager bare noen få blomster, og til og med i naturen er det bare noen få blomstrende pollengivere. Vennligst tenk også på dette: Fylte blomster ser riktignok veldig fine ut. Men hos dem blir støvbeholderne gjennom avlsarbeid forvandlet til kronblader. Dermed byr de ikke på noe pollen og er derfor verdiløse for dem som oppsøker blomstene våre. Plant derfor heller ufylt blomstrende sorter.

Bruk når du steller hagen helst plantevernmidler som er laget av virkestoffer som finnes i naturen og følg bruksanvisningen nøye.

Er hagen trygg for ville dyr?

Se hagen din med et piggsvin eller en fugls øyne en gang. Det er mange måter å gjøre livet enklere på for de større hagebeboerne:

 • Sikre kjellersjakter og trapper, slik at piggsvin, padder og andre firbente lett kan komme seg ut igjen. Du kan f.eks. sette en planke på skrå eller legge teglsteiner så trappetrinnenes høyde halveres.
 • Dekk om mulig til kummer og sisterner for regnvann, slik at ingen dyr kan drukne i dem.
 • Vannbassenger og dammer på bakkenivå må alltid gi dyrene en mulighet til å kravle ut. Det kan være en planke eller flat overgang inn til kanten.
 • Hvis du raker sammen hauger med kvist eller tre som har blitt liggende en stund, så gå vennligst forsiktig fram. Mange dyrearter kan slå seg ned på slike steder.
 • La ingen plastnett og lignende bli liggende og slenge; fugler og piggsvin kan sette seg fast i dem.

Urer er miljøer å leve i

I hagen faller det stadig små og større steiner som man samler opp fra bedet. Legg disse steinene opp lagvist på et solfylt, rolig sted i hagen. Her tilbyr du mange dyr et sted i solen og samtidig et tilfluktsområde. Til disse hører for eksempel firfirsler, som en lett kan følge med på her. Også røyskatter, spissmus, padder, stålorm og diverse insekter kan slå seg ned i en ur. De hjelper deg med skadedyrbekjempelse om sommeren, fordi de spiser mange bladlus og delvis også snegler. Hulrommene tjener også som miljø for forskjellige insekter. En art som steinhumle bygger gjerne reder som kan bestå av 100 til 200 arbeidere blant hauger av stein.

Bra for meitemark!

I enhver hage hoper det seg opp organisk avfall, f.eks. beskårede busker, kålstilker og andre rester fra grønnsaksbedet. Det er altfor synd å samle dette opp i beholderen til organisk avfall, fordi det da forsvinner fra hagen og verdifull organisk materiale går tapt.
I Varmkompostbinge «Neudorff DuoTherm» blir dette „avfallet“ i løpet av noen få uker til jordekkekompost av høy kvalitet. Fordelt på bedene beriker den jorda med humus. Dette løsner opp jorda og gjør framfor alt jord som består av tung leire lettere å jobbe med. Samtidig sikrer næringsstoffene i jordekkekomposten bedre plantevekst. I tillegg finner vesener som bor i jord bedre forhold i humusrik jord. Du vil finne langt mer meitemark i jorden din!

Rydd hagen helst om våren

Ikke rydd for grundig i hagen når høsten kommer! I en haug med blader og kvister liker piggsvin å bygge et gjemmested der de kan overvintre. Den bør ligge i et noe skjermet, om mulig tørt hjørne av hagen.

I løvet overvintrer også mange insekter, for eksempel nyttige marihøner. Voksne dyr kryper inn der og kan godt overleve temperaturer ned til - 15 °C. Det hjelper dem om du fordeler løvet ut over bed og jorda nederst ved trestammer og lar det bli liggende der til våren kommer. Løvet løses raskere opp dersom du har på kompostaksellerator. Det skader ikke dyrene.

Ikke bruk løvblåsere eller løvsuger-utstyr i det hele tatt. Med dem skader og forstyrrer du for mange av de små hagebeboerne!