Suche
Norge

Maurkontroll

Maur - nå er det nok kravling

Maur kan være svært plagsomme. Innomhus tar de for seg av matvarer og på terrassen graver de ut treverket så det blir farlig å gå på. Her hjelper produktene fra Neudorff. De gir deg akkurat riktig middel mot de kravlende utyskene. Produktene virker raskt og effektivt med virkestoffet natur-pyretin, som utvinnes fra kryseantemumarten Chrysanthemum Cinerariaefolium.  

Skader fra maur

I skogen inngår maurene som en essensiell del av økosystemet. Røde skogsmaur tar seg av mange planteskadedyr i forstmiljøet, og er av stor betydning for likevekten i naturen. Men maurtypene vi finner i hus, på balkonger og terrasser er ikke på noen måte nyttige for oss mennesker. De gjør skade på forskjellig måte:

 • Maurene trenger inn i huset gjennom sprekker i muren og kontaminerer matvarer.
 • De bygger tuer under heller og gangveier der de finner sandholdig jord og er godt beskyttet. Resutatet er at hellene blir utstødige.
 • Maur "melker" bladlus for å komme til honningduggen som bladlusene skiller ut. De bearbeider bakparten av bladlusene. Dette får bladlusene til å suge sterkere så plantene svekkes enda mer.
 • For at bladlusene skal ha best mulig betingelser, bærer maurene den over på andre planter og bidrar dermed til å spre dem utover.
 • For å beskytte bladlusene, jager og dreper maurene nytteinsekter.

Effektiv bekjemping av maur

På terrasser og balkonger og inne i huset kan maur bekjempes med Loxiran® Lokkeboks Mot Maur*. Den kan ta seg av et helt reir. Maurene bærer lokkematen fra boksen til tuen og forer arbeidere, egg og dronning med den. Lokkeboksen kan etterfylles. Siden effekten først kommer etter litt tid, kan maurene og larvene deres på denne måten tas livet av i tuen. Det gjør at bekjempelse med Loxiran® Lokkeboks Mot Maur* er spesielt virksom og varig.

Hvis det dreier seg om enkelte maur, som ikke lager "maursti", er det greit å bruke en spray. Virkestoffet fra krysantemumblomsten som finnes i Loxiran® Effekt Mot Maur* og Loxiran® Spray Mot Maur*  hjelper øyeblikkelig. Med sprayrøret på Loxiran® Spray Mot Maur* kommer du til maur som befinner seg inne i sprekker og fuger. Den høyeffektive sprayen virker også mot flyvemaurene, som ofte kommer om sommeren.

Utendørs kan maur bekjempes effektivt med midler som strøs ut eller helles på. Vellykket bekjemping av de plagsomme gjestene omfatter ikke bare dyrene som kravler rundt, men også de som finnes i tuen/reiret. Her hjelper Loxiran® Pulver Mot Maur*. Det kan helles på eller strøs ut. Bruk i væskeform er spesielt effektiv, da trenger det naturlige virkestoffet inn i kjernen av tuen og når dyr som ikke kommer ut i friluft. Dett sikrer varig bekjemping av de plagsomme gjestene.

Fakta om maur

 • Maurene har vært på jorden i minst 130 millioner år
 • Vi kjenner til omtrent 12.500 arter på verdensbasis
 • I Europa finnes det ca. 180 arter.
 • Maur er såkalte statsdannende insekter. 
 • Hvert reir består av en eller flere dronninger og arbeidere uten vinger, som sørger for næring til larver og egg. 
 • I et samfunn kan det leve inntil 20 millioner maur. 
 • På bestemte tider av året kommer det også både maur av begge kjønn med vinger. 
 • Artsavhengig er maurene lysebrune, mørkebrune eller sorte. 

Sjekkliste for forebygging

Nedenfor finner du noen forslag til hvordan du effektivt kan motvirke at maurene kommer tilbake. 

 • Oppbevar matvarer i lukkede bokser
 • Fjern straks rester og søl av matvarer som inneholder sukker
 • Sørg for at vinduer og dører er tette, så maurene ikke kommer inn i huset
 • Flytt tuer utendørs. Sett en blomsterpotte på hodet over tuen og bær bort.