Last ned

1

Neudorff’s Hagens ABC

Praktiske råd for hagestell i pakt med naturens kretsløp. 24 sider fylt med informasjon. Last ned PDF fil (7,8 MB).

1

Neudorff Katalog

Vårt sortiment finner du på disse nettsidene med viktig informasjon om de ulike produktene.

Download PDF (7,6 MB)

1

Maurbekjempelse

Informasjon om ulike maurtyper, og totalbekjempelse med organiske midler.

Download PDF (0,8 MB)

1

Finalsan mot Ugress

Informasjon om ulike typer ugress, og hvorledes du på en miljøtilpasset måte kan foreta bekjempning.

Download PDF (0,9 MB)

1

Ferramol mot Snegler

Informasjon om bekjempelse og vedlikehold mot blant annet Iberia/
"mordersneglen", inkludert bruk av Ferramol som et ikke kjemisk alternativ.

Download PDF (0,7 MB)

1

Mot veps og uttøy

Informasjon spesielt beregnet på veps og vepsebol, samt midler til bruk i bekjempelse.

Download PDF (0,7 MB)

1

Skadeinsekter

Informasjon om bekjempelse av de fleste lustyper på planter ute så vel som inne.

Download PDF (1,6 MB)

1

Maur

Informasjon om ulike maurtyper, og forskjellige måter å bekjempe disse på.

Download PDF (1,0 MB)