Suche
Norge

Om oss

Det er Neudorff

Hovedkvarter i Emmerthal
Hovedkvarter i Emmerthal

Miljøvern starter for oss på vår egen dørstokk. Vi i Neudorff ønsker å med våre produkter bidra til å bedre beskytte vår jordklodes plante- og dyreverden.

Av denne grunn har vi i mer enn 160 år spesialisert oss på utvikling og produksjon av produkter i pakt med naturen for hage, hjem og miljø. Vi prøver hele tiden å bruke råvarer og virkestoffer som stammer fra naturen, raskt regenereres og har små innvirkninger på miljøet vårt.

Vårt ledende prinsipp er å kombinere en høy grad av virkningsfullhet med en best mulig kompatibilitet for mennesker, dyr og miljø.

Vi tilbyr et verdensomspennende unikt utvalg. I flere tiår har vi i Tyskland vært pionerer for budskapet vårt - "Naturlig, trygt, effektivt". Naturlige hageprodukter er for oss mer enn bare resultatet av en "trend i markedet". Det er viktig for oss å behandle naturen med respekt og ikke å ta et intakt miljø for gitt.

Neudorff har utviklet seg til et navn som står for kvalitet og bærekraft. Hobby- og yrkesgartnere over hele verden drar fordel av vår mangeårige erfaring. Vi eksporterer for tiden produktene våre til mer enn 20 land og utvider vår virksomhet etter hvert som den globale etterspørselen etter produkter i pakt med naturen øker.

Vi er nøye med bærekraftig produksjon og produserer derfor vår egen grønne strøm av vannkraft, solsystemer og kombinert varme og kraft. På alle områder legger vi vekt på å spare ressurser. Det er vårt bidrag til miljøvern. Desto mer fornøyd er vi med at tjenestene våre allerede har blitt belønnet flere ganger. Blant annet ble vi den nasjonale vinneren av pris for "samfunnsansvar og miljøbevissthet", tildelt av European Business Awards (2017/18). Allerede i 2016 kom vi oss opp blant de ti beste i Europa i European Business Awards-kategorien "Miljø og bærekraft". 

I 2017 ble Neudorff tildelt Green Brands Award for sitt engasjement for bærekraft og miljø. Green Brands-juryen består av forskere, professorer og bedriftsledere.

For det konsistente bedriftskonseptet når det gjelder miljø og bærekraft, mottok naturhage-pioneren Neudorff fra Emmerthal i Niedersachsen i Tyskland dessuten TASPO Award 2017. Prisen ble delt ut av en jury av ypperste klasse av 27 kjente personligheter innen hagebrukssektoren og deres miljø.

Mange grunner som naturlig taler for Neudorff

Produktene våre er naturlige, biologiske og skånende for mennesker, miljø og kjæledyr med rask og langvarig effekt.

Alltid når det er mulig, jobber vi med virkestoffer fra hjemlige planter og andre nature råstoffer - slik de da også finnes i naturen.

Vi bruker ikke glyfosat eller neonicotinoider i noen av produktene våre. 

Vi er ett av få selskaper i verden som utvikler sine egne plantevernmidler og midler til stell av planter. Som et resultat av dette, har vi hundrevis av egne lisenser, alle utviklet internt.

Vi er eksperter på hagearbeid i tråd med naturen - siden 1854: Siden grunnleggelsen for over 160 år siden, har vårt selskap fokusert på å utvikle og selge produkter som har så liten innvirkning på miljøet som mulig.

Vi støtter og fremmer sosiale organisasjoner - regionalt og globalt! 

Vi lever bærekraftig. Vann- og solenergi, samt bruk av resirkulerte materialer, er en selvfølge for oss. 

Vi er stolte av å allerede ha mottatt en rekke priser for vårt bidrag til miljøvern, for eksempel nominasjonen som "National Champion" i European Business Awards’ kategori "Environmental & Corporate Sustainability" og utmerkelsen "Green Brand Seal".

Vår historie

Neudorff ser tilbake på mer enn 160 års historie. W. Neudorff GmbH KGs kjemiske fabrikk ble grunnlagt i Königsberg i det tidligere Preussen i 1854. På den tiden var det ett av de første tyske selskapene som produserte plantevernmidler og dyrepleieprodukter. Foretakets grunnlegger var Wilhelm Neudorff, en garver med spesiell interesse for kjemi. Han utviklet et sortiment med rekke forskjellige badeprodukter, tinkturer, salver og kosmetikk. Skjønt også det persiske insektpulveret fra naturlig krysantemumekstrakt, pyrethrum, hadde han som skadedyrbekjempende middel i sortimentet. I 1903 flyttet selskapet til Wuppertal, hvor det utvidet sitt utvalg av kjemisk-farmasøytiske produkter ytterligere. Midler til beskyttelse av avlinger, til bekjempelse av skadedyr og dyrepleieprodukter ble produsert allerede i midten av 20-årene. Selv den gang ble det lagt vekt på produkter som var så ufarlige som mulig. I 1959 kjøpte Rudolf Lohmann selskapet og flyttet det til Emmerthal i Nord-Tyskland. Her ble et helt spekter av nye produkter utviklet og produsert. 

Tidlig innså vi at det finnes et marked for miljøvennlige preparater for hobbygartneren. Vi har utvidet denne produktlinjen jevnlig. Programmet vårt, som vi fortsetter å jobbe med den dag i dag, har blitt stadig mer sammensatt. Opp gjennom årene har vi utviklet miljøvennlige prosesser, preparater og utstyr som egner seg utmerket for bruk til hagearbeid i pakt med naturen, organisk hagebruk, landbruk og integrert planteproduksjon.

Til vårt hovedkvarter for produksjon og administrasjon i Emmerthal hører også et produksjonsanlegg i Lüneburg, hvor vi siden 1987 framfor alt har produsert organiske typer massivgjødsel og vårt sneglekorn. I Emmerthal ligger det også et stort produksjonsanlegg for våre avlingsbeskyttelsesprodukter. I vårt forsknings- og utviklingssenter for bærekraft ved Hameln utvikler vi mange produkter og bringer dem fram til praktisk modenhet. Totalt sysselsetter Neudorff mer enn 300 personer. Neudorff-produkter fås kjøpt hos hagefaghandlere over hele verden.

Bærekraft og filosofi

Oppsamlingsbasseng for regnvann
Oppsamlingsbasseng for regnvann

„Vi ønsker å behandle ressurser på en økonomisk bærekraftig måte, unngå negative miljøpåvirkninger og opptre på en sosialt akseptabel måte.“ - det er vår ledende ide.

Bærekraftig forretningsførsel krever ansvarlig bruk av energi og samvittighetsfull omgang med ressurser. Bare på denne måten kan vi møte samfunnsmessige utfordringer som klimaendringer og sikre selskapets energiforsyning.

Navnet Neudorff står for høy, bærekraftig og miljøvennlig produktkvalitet. Vi streber etter en bærekraftig utvikling av vårt tradisjonsselskap gjennom felles visjonær, kreativ og miljøbevisst tenkning. Våre veiledende prinsipper er: Å opptre ærlig, ansvarlig og i gjensidig respekt. Gjennom innovative ideer ønsker vi å bidra til at mennesket i hus og hage kan skape glede og livskvalitet gjennom en sunn, vakker planteverden og løse problemer i hus og hage med effektive, rimelige og miljøvennlige produkter. Av denne grunn har vi utviklet en bærekraftsstrategi som tar hensyn til alle faktorene som påvirker økonomi, økologi og samfunn, for å gi vårt bidrag til en bærekraftig utvikling, slik det går fram av Agenda 2030.

Vår definisjon av bærekraft

 • I den grad det er mulig bruker vi innenlandske råvarer som raskt regenereres.
 • Vi produserer vår egen strøm fra fornybare energikilder (vann, sol- og vindkraft, spillvarme fra et biogassanlegg osv.).
 • Når vi må kjøpe ekstra strøm, bruker vi naturlig strøm, dvs. strøm fra fornybare energikilder.
 • Vi begrenser CO2-utslippet fra våre firmabiler til 120 mg CO2.
 • Vi jobber hele tiden for å forbedre CO2-balansen for hele foretaket. 
 • Vi støtter miljøvernvirksomhet som f.eks. beskyttelse av den tropiske regnskogen i Costa Rica, fremmer skolehager m.m.
 • Vi utvikler egne produkter og er derfor uavhengige av store selskaper.

Alltid der det er mulig bruker vi naturressurser som er overveiende regionale og raskt fornybare. 

For eksempel det svært effektive virkestoffet pyrethrum, som vi bruker i våre spruzittprodukter, er utvunnet av krysantemum.

Pelargonsyre, virkestoffet i ugressmiddelene våre, finnes også i geranier i naturen, og Ferramol®+-sneglekornet vår inneholder jern III-fosfat, en jernforbindelse som i naturen finnes naturlig i jorden. 

Mange av produktene våre er godkjent for økologisk landbruk og har blitt tildelt internasjonalt anerkjente sertifiseringer som ECOCERT (Frankrike) eller OMRI (USA).

Vår filosofi ligger ikke bare i våre produkter, men kommer også til uttrykk i våre miljøvennlige, moderne produksjonsprosesser.

Hva vi allerede har oppnådd:

 • Alle de fire stedene der bedriften holder til drives utelukkende av fornybare energikilder. Takket være det har vi lyktes i å senke CO2-utslippet med 154 t på bare seks måneder.
 • Vannet på produksjonsstedet vårt i Lüneburg varmes opp med solenergi, og dermed spares det opptil 5 500 kWh gass pr. år.
 • Våre fotovoltaiske systemer på taket av vårt forskningsanlegg og våre produksjonshaller i Emmerthal genererer en årlig produksjon på ca. 90 000 kWh.
 • Administrasjonen vår i Emmerthal er lokalisert i en gammel møllebygning. Med en "fot" av bygningen står vi i en gren av den lille elven Emmer. En effektiv turbin i bygningen sørger for en strømproduksjon på opptil 1 million kWh pr. år fra vannkraft. Dette betyr at vi produserer mer enn fire ganger så mye energi som vi bruker på dette stedet hvert år!
 • Siden november 2013 har vi ved vårt anlegg i Lüneburg produsert energi ved hjelp av et blokkvarmekraftverk. Hvert år genereres rundt 350 000 kWh strøm og 570 000 kWh varme. 
 • Ved å erstatte konvensjonelle pærer og forkoblingsenheter med moderne, energisparende T5- og LED-belysning, kunne det spares 50 % eller 40 000 kWh energi.
 • Bruken av kombinert varme og kraft til tørkeprosessen i produksjonen av vårt Ferramol®+-sneglekorn reduserer CO2-utslipp og kostnader.
 • Trykkreduksjon og rask eliminering av lekkasjer i produksjonen sørger for besparelser på 15 % eller 10.000 kWh pr. år.
 • Spenningsoptimaliseringssystemet som ble installert i oktober 2011 sparer 8 % eller 100 000 kWh.
 • På vår parkeringsplass for ansatte og besøkende ved hovedkvarteret vårt har vi satt av seks parkeringsplasser med ladestasjoner til elbiler. 
 • Gjennom installering av et videokonferanserom med en smarttavle vil antallet flyreiser og andre forretningsreiser bli redusert på lang sikt.
 • Vi bruker utelukkende firmabiler med et maksimumsutslipp på 120 g CO2/km. Vi ønsker å redusere drivstofforbruket og utslippene med opptil 10 %.
 • I 2018 kunne vi resirkulere mer enn tre tonn plastavfall som ellers bare ville blitt sendt til termisk gjenvinning, dvs. til forbrenning.

Allerede i 2012 ble energistyringssystemet (EnMS) sertifisert i henhold til DIN ISO 50001 på alle steder der foretaket har sin virksomhet. Med innføringen av EnMS har vi forpliktet oss til å redusere energiforbruket på lang sikt og kontinuerlig forbedre energieffektiviteten.

Forskning og utvikling

Neudorffs forsknings- og utviklingssenter med moderne, energieffektive drivhus og utearealer, forskjellige laboratorier og klimakamre.
Neudorffs forsknings- og utviklingssenter med moderne, energieffektive drivhus og utearealer, forskjellige laboratorier og klimakamre.

Neudorff er ett av få selskaper over hele verden som utvikler sine egne pålitelige, effektive og miljøvennlige produkter for hobby- og yrkesgartnere. 

Utvikling og videreutvikling av salgbare og funksjonelle nye produkter er forsknings- og utviklingssentrets kjerneoppgave. Det følger utviklingen fra produksjonsprosessen til produksjonens modenhet og holder ved like og forbedrer eksisterende produkter. 

Råvarer blir klassifisert og testet for substitusjonsmuligheter. Vi prøver hele tiden å ta i bruk virkestoffer som - i den grad det er mulig - stammer fra naturen, raskt regenereres, er tilgjengelige regionalt og har små innvirkninger på miljøet vårt. 

Vår grunnleggende forskning utføres i Canada. Det er er imidlertid noe spesielt med Neudorffs forsknings- og utviklingssenter i Aerzen, fordi det er her hele forskningen på bruk foregår, noe som sikrer at produktene våre også er effektive i praksis og miljøet blir beskyttet.

Påvist effektivitet

En kvinnelig ingeniør i hagebruk i Neudorffs forsknings- og utviklingssenter undersøker testplanter som en del av produktevalueringen
En kvinnelig ingeniør i hagebruk i Neudorffs forsknings- og utviklingssenter undersøker testplanter som en del av produktevalueringen

Alle Neudorff-produkters virkningsfullhet er vitenskapelig bevist både i våre egne og i uavhengige laboratorier. Hele produktutviklingssyklusen ledsages av praktisk testing i vår toppmoderne forsøkshage.

Forsøk blir utført både i drivhus og ute i felten. Hagebruksingeniører analyserer og evaluerer våre produkters evne til å løse problemer i hagen, i hjemmet eller innen jordbruksproduksjon ved å dyrke grønnsaker, prydplanter og til og med ugress for dette formålet. Skadedyr som bladlus, hvite fluer, edderkoppmidd eller snegler blir avlet, slik at vi kan teste produkter til beskyttelse av avlinger mot de samme utbredte skadedyrene som hobbygartneren står overfor i hagen sin.

Når de interne testene har vist seg å være vellykket, vil de nye formuleringene fortsette å testes i forskjellige uavhengige laboratorier over hele Europa for å bekrefte effektiviteten.