Om oss

Neudorff – Når miljø og bærekraft er viktigst

Å ta vare på miljøet sitter i ryggmargen vår. Ja, faktisk har vi i Neudorff spesialisert oss på å utvikle og produsere trygge og miljøvennlige produkter for plantepleie og hagearbeid i mer enn 160 år.  

Vårt ledene prinsipp er at produktene våre skal være mest mulig effektive samtidig som de ivaretar mennesker, dyr og natur. Derfor strekker vi oss hele tiden etter å kun bruke råvarer og virkestoffer som forekommer i naturen, og som har minimale innvirkninger på miljøet. 

Neudorff har lenge vært et førstevalg for miljøbevisste hobby- og yrkesgartnere verden over. Og i takt med at etterspørselen etter miljøvennlige hage- og plantepleieprodukter vokser, utvider vi stadig virksomheten vår – du finner nå vårt unike utvalg i mer enn 20 land! 

Vi setter oss stadig ambisiøse miljømål og i 2021 er hele produksjonen vår klimanøytral. Dette klarer vi gjennom egen strømproduksjon fra fornybare energikilder, i tillegg til at vi sparer ressurser i alle ledd. Slik bidrar vi til en bærekraftig utvikling i tråd med FNs agenda 2030. 

Innsatsen vår gir resultater – og blir lagt merke til. Vi har funnet en rekke priser for vårt arbeid for bærekraft, og i 2021 ble vi kåret til vinner av Den tyske bærekraftprisen – Europas mest prestisjefylte pris innenfor feltet bærekraftig utvikling – i kategorien «ressurser». Slike anerkjennelser inspirerer oss til å jobbe enda hardere for å levere markedets mest bærekraftige og miljøvennlige hage-, plantevern- og plantepleieprodukter.

Neudorff – et bærekraftig valg for deg og hagen din

Produktene våre er miljøvennlige og skånsomme med rask og langvarig effekt.

Vi bruker råvarer og virkestoffer som forekommer i naturen.

Produktene våre inneholder aldri glyfosat eller neonikotinoider.

Vi utvikler alle våre plantepleie- og plantevernprodukter selv.

Vi er eksperter på miljøvennlig hagearbeid med mer enn 160 års erfaring.

Produksjonen vår er klimanøytral.

Vi tar samfunnsansvar! Neudorff fremmer og støtter sosiale organisasjoner – regionalt og globalt.

Vår historie

Neudorff ser tilbake på mer enn 160 års historie. W. Neudorff GmbH KGs kjemiske fabrikk ble grunnlagt i Königsberg i det tidligere Preussen i 1854. På den tiden var det ett av de første tyske selskapene som produserte plantevernmidler og dyrepleieprodukter. Foretakets grunnlegger var Wilhelm Neudorff, en garver med spesiell interesse for kjemi. Han utviklet et sortiment med rekke forskjellige badeprodukter, tinkturer, salver og kosmetikk. Skjønt også det persiske insektpulveret fra naturlig krysantemumekstrakt, pyrethrum, hadde han som skadedyrbekjempende middel i sortimentet. I 1903 flyttet selskapet til Wuppertal, hvor det utvidet sitt utvalg av kjemisk-farmasøytiske produkter ytterligere. Midler til beskyttelse av avlinger, til bekjempelse av skadedyr og dyrepleieprodukter ble produsert allerede i midten av 20-årene. Selv den gang ble det lagt vekt på produkter som var så ufarlige som mulig. I 1959 kjøpte Rudolf Lohmann selskapet og flyttet det til Emmerthal i Nord-Tyskland. Her ble et helt spekter av nye produkter utviklet og produsert. 

Tidlig innså vi at det finnes et marked for miljøvennlige preparater for hobbygartneren. Vi har utvidet denne produktlinjen jevnlig. Programmet vårt, som vi fortsetter å jobbe med den dag i dag, har blitt stadig mer sammensatt. Opp gjennom årene har vi utviklet miljøvennlige prosesser, preparater og utstyr som egner seg utmerket for bruk til hagearbeid i pakt med naturen, organisk hagebruk, landbruk og integrert planteproduksjon.

Til vårt hovedkvarter for produksjon og administrasjon i Emmerthal hører også et produksjonsanlegg i Lüneburg, hvor vi siden 1987 framfor alt har produsert organiske typer massivgjødsel og vårt sneglekorn. I Emmerthal ligger det også et stort produksjonsanlegg for våre avlingsbeskyttelsesprodukter. I vårt forsknings- og utviklingssenter for bærekraft ved Hameln utvikler vi mange produkter og bringer dem fram til praktisk modenhet. Totalt sysselsetter Neudorff mer enn 300 personer. Neudorff-produkter fås kjøpt hos hagefaghandlere over hele verden.

Bærekraft og filosofi

Les hele Magazine for Sustainability her (på engelsk).

„Vi ønsker å behandle ressurser på en økonomisk bærekraftig måte, unngå negative miljøpåvirkninger og opptre på en sosialt akseptabel måte.“ - det er vår ledende ide.

Bærekraftig forretningsførsel krever ansvarlig bruk av energi og samvittighetsfull omgang med ressurser. Bare på denne måten kan vi møte samfunnsmessige utfordringer som klimaendringer og sikre selskapets energiforsyning.

Navnet Neudorff står for høy, bærekraftig og miljøvennlig produktkvalitet. Vi streber etter en bærekraftig utvikling av vårt tradisjonsselskap gjennom felles visjonær, kreativ og miljøbevisst tenkning. Våre veiledende prinsipper er: Å opptre ærlig, ansvarlig og i gjensidig respekt. Gjennom innovative ideer ønsker vi å bidra til at mennesket i hus og hage kan skape glede og livskvalitet gjennom en sunn, vakker planteverden og løse problemer i hus og hage med effektive, rimelige og miljøvennlige produkter. Av denne grunn har vi utviklet en bærekraftsstrategi som tar hensyn til alle faktorene som påvirker økonomi, økologi og samfunn, for å gi vårt bidrag til en bærekraftig utvikling, slik det går fram av Agenda 2030.

Vår definisjon av bærekraft

 • I den grad det er mulig bruker vi innenlandske råvarer som raskt regenereres.
 • Vi produserer vår egen strøm fra fornybare energikilder (vann, sol- og vindkraft, spillvarme fra et biogassanlegg osv.).
 • Når vi må kjøpe ekstra strøm, bruker vi naturlig strøm, dvs. strøm fra fornybare energikilder.
 • Vi begrenser CO2-utslippet fra våre firmabiler til 120 mg CO2.
 • Vi jobber hele tiden for å forbedre CO2-balansen for hele foretaket. 
 • Vi støtter miljøvernvirksomhet som f.eks. beskyttelse av den tropiske regnskogen i Costa Rica, fremmer skolehager m.m.
 • Vi utvikler egne produkter og er derfor uavhengige av store selskaper.

Alltid der det er mulig bruker vi naturressurser som er overveiende regionale og raskt fornybare. 

For eksempel det svært effektive virkestoffet pyrethrum, som vi bruker i våre spruzittprodukter, er utvunnet av krysantemum.

Pelargonsyre, virkestoffet i ugressmiddelene våre, finnes også i geranier i naturen, og Ferramol®+-sneglekornet vår inneholder jern III-fosfat, en jernforbindelse som i naturen finnes naturlig i jorden. 

Mange av produktene våre er godkjent for økologisk landbruk og har blitt tildelt internasjonalt anerkjente sertifiseringer som ECOCERT (Frankrike) eller OMRI (USA).

Vår filosofi ligger ikke bare i våre produkter, men kommer også til uttrykk i våre miljøvennlige, moderne produksjonsprosesser.

Hva vi allerede har oppnådd:

 • Alle de fire stedene der bedriften holder til drives utelukkende av fornybare energikilder. Takket være det har vi lyktes i å senke CO2-utslippet med 154 t på bare seks måneder.
 • Vannet på produksjonsstedet vårt i Lüneburg varmes opp med solenergi, og dermed spares det opptil 5 500 kWh gass pr. år.
 • Våre fotovoltaiske systemer på taket av vårt forskningsanlegg og våre produksjonshaller i Emmerthal genererer en årlig produksjon på ca. 90 000 kWh.
 • Administrasjonen vår i Emmerthal er lokalisert i en gammel møllebygning. Med en "fot" av bygningen står vi i en gren av den lille elven Emmer. En effektiv turbin i bygningen sørger for en strømproduksjon på opptil 1 million kWh pr. år fra vannkraft. Dette betyr at vi produserer mer enn fire ganger så mye energi som vi bruker på dette stedet hvert år!
 • Siden november 2013 har vi ved vårt anlegg i Lüneburg produsert energi ved hjelp av et blokkvarmekraftverk. Hvert år genereres rundt 350 000 kWh strøm og 570 000 kWh varme. 
 • Ved å erstatte konvensjonelle pærer og forkoblingsenheter med moderne, energisparende T5- og LED-belysning, kunne det spares 50 % eller 40 000 kWh energi.
 • Bruken av kombinert varme og kraft til tørkeprosessen i produksjonen av vårt Ferramol®+-sneglekorn reduserer CO2-utslipp og kostnader.
 • Trykkreduksjon og rask eliminering av lekkasjer i produksjonen sørger for besparelser på 15 % eller 10.000 kWh pr. år.
 • Spenningsoptimaliseringssystemet som ble installert i oktober 2011 sparer 8 % eller 100 000 kWh.
 • På vår parkeringsplass for ansatte og besøkende ved hovedkvarteret vårt har vi satt av seks parkeringsplasser med ladestasjoner til elbiler. 
 • Gjennom installering av et videokonferanserom med en smarttavle vil antallet flyreiser og andre forretningsreiser bli redusert på lang sikt.
 • Vi bruker utelukkende firmabiler med et maksimumsutslipp på 120 g CO2/km. Vi ønsker å redusere drivstofforbruket og utslippene med opptil 10 %.
 • I 2018 kunne vi resirkulere mer enn tre tonn plastavfall som ellers bare ville blitt sendt til termisk gjenvinning, dvs. til forbrenning.

Allerede i 2012 ble energistyringssystemet (EnMS) sertifisert i henhold til DIN ISO 50001 på alle steder der foretaket har sin virksomhet. Med innføringen av EnMS har vi forpliktet oss til å redusere energiforbruket på lang sikt og kontinuerlig forbedre energieffektiviteten.

Forskning og utvikling

Neudorff er ett av få selskaper over hele verden som utvikler sine egne pålitelige, effektive og miljøvennlige produkter for hobby- og yrkesgartnere. 

Utvikling og videreutvikling av salgbare og funksjonelle nye produkter er forsknings- og utviklingssentrets kjerneoppgave. Det følger utviklingen fra produksjonsprosessen til produksjonens modenhet og holder ved like og forbedrer eksisterende produkter. 

Råvarer blir klassifisert og testet for substitusjonsmuligheter. Vi prøver hele tiden å ta i bruk virkestoffer som - i den grad det er mulig - stammer fra naturen, raskt regenereres, er tilgjengelige regionalt og har små innvirkninger på miljøet vårt. 

Påvist effektivitet

Alle Neudorff-produkters virkningsfullhet er vitenskapelig bevist både i våre egne og i uavhengige laboratorier. Hele produktutviklingssyklusen ledsages av praktisk testing i vår toppmoderne forsøkshage.

Forsøk blir utført både i drivhus og ute i felten. Hagebruksingeniører analyserer og evaluerer våre produkters evne til å løse problemer i hagen, i hjemmet eller innen jordbruksproduksjon ved å dyrke grønnsaker, prydplanter og til og med ugress for dette formålet. Skadedyr som bladlus, hvite fluer, edderkoppmidd eller snegler blir avlet, slik at vi kan teste produkter til beskyttelse av avlinger mot de samme utbredte skadedyrene som hobbygartneren står overfor i hagen sin.

Når de interne testene har vist seg å være vellykket, vil de nye formuleringene fortsette å testes i forskjellige uavhengige laboratorier over hele Europa for å bekrefte effektiviteten.