Suche
Norge

Finalsan® Konsentrat Mot Ugress

Finalsan Konsentrat Mot Ugress
  • virkestoff: 186,7 g/l pelargonsyre
  • total utrydding av ugress – mot ugress og gress
  • også virksom mot skvallerkål, mose og alger
  • virkningen inntrer allerede i løpet av få timer
  • virksom også ved lave temperaturer
  • virkestoff med naturlig opprinnelse, biologisk nedbrytbar, ikke farlig for bier
  • anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager
Bruk :
  • 100 ml konsentrat blandes med 500 ml vann
  • det er de grønne delene som sprøytes og som dør. Sprøyt derfor ugresset godt

+) Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.Klassifisering CLP: Eye Irrit. 2 (H319)

Mer produktinformasjon

Her kan du se og laste ned mer informasjon om produktet.

Bruk av samlemappen:

Med hjelp av symbolene kan du legge enkelte downloads i samlemappen. Deretter klikker du på "Til samlemappen". Der kan du laste ned alt du har valgt ut.
Brosjyrer
Neudorff’s Hagens ABC
Neudorff’s Hagens ABC