Finalsan® Konsentrat Mot Ugress

Finalsan Konsentrat Mot Ugress
NO - nar middelet
  • virkestoff: 186,7 g/l pelargonsyre
  • total utrydding av ugress – mot ugress og gress
  • også virksom mot skvallerkål, mose og alger
  • virkningen inntrer allerede i løpet av få timer
  • virksom også ved lave temperaturer
  • virkestoff med naturlig opprinnelse, biologisk nedbrytbar, ikke farlig for bier
  • anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

Bruksanvisning:

  • 100 ml konsentrat blandes med 500 ml vann
  • det er de grønne delene som sprøytes og som dør. Sprøyt derfor ugresset godt


Emballasje: 1 Ltr. flaske

Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.

Klassifisering CLP: Eye Irrit. 2 (H319)

Våre produkter strekker seg fra organiske gjødselprodukter fremstilt av fornybart material og naturlige farmasøytiske produkter til innsektsbekjempelse uten farlige stoffer til bruk i daglig husholdning.

Kort fortalt; hos Neudorff finner du produkter til vedlikehold og bevaring av hus og hage som er effektive i bruk, men ikke skadelige for husdyr eller brukere. I denne sammenheng vektlegger vi de effektive produktegenskapene sammen med størst mulig grad av miljøforenlighet.