Neudorff produkter kan kjøpes i butikker og på nett

Permanent Skum Mot Veps & Utøy

  • strø- og vannemiddel for sikker og effektiv
  • virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)
  • ny type formulering for sikker bekjempelse av vepsebol
  • skummet egner seg også for bekjempelse av skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, bak kledninger, i persiennekasser osv
  • skummet holder seg stabilt i flere timer. Når skummet løser seg opp, dannes det et vokslag. Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid
Bruk :
  • mot veps: Sprøyt godt med skum inn i inngangshullet til vepsebolet eller inngangene til hulrommene. Skummet forhindrer at vepsene flyr ut av bolet og angriper brukeren. Ikke fjern bolet umiddelbart etter at det er behandlet. Dette for å kunne håndtere veps som kommer til i ettertid
  • mot krypende skadedyr: For bekjempelse av krypende skadedyr, f.eks. skrukketroll, sprøytes skjulestedene godt med skum
Pakningsstørrelser : 300 ml

*) Bruk biocider på en sikker måte. Les merking og produktinformasjon nøye før bruk.Klassifisering CLP: Aero. 1 (H222), Aero. 3 (H229),Eye Irrit. 2 (H319), Aqua. Chron. 2 (H411)

Mer produktinformasjon

Her kan du se og laste ned mer informasjon om produktet.

Bruk av samlemappen:

Med hjelp av symbolene kan du legge enkelte downloads i samlemappen. Deretter klikker du på "Til samlemappen". Der kan du laste ned alt du har valgt ut.
Brosjyrer
Neudorff’s Hagens ABC
Neudorff’s Hagens ABC