Permanent Skum Mot Veps & Utøy

Permanent Skum Mot Veps & Utøy

  • Skummiddel som bekjemper veps trygt og effektivt.
  • Ny produktsammensetning for enda sikrere bekjempelse av vepsebol.
  • Egnet for å bekjempe skadedyr i vanskelig tilgjengelige hulrom, for eksempel bak kledninger og i persiennekasser.
  • Skummet holder seg stabilt i flere timer.
  • Når skummet løser seg opp, dannes det et vokslag. Virkestoffet i vokslaget er aktivt i lang tid.
  • Virkestoff: 4,2 g/kg pyretrin, framstilt av krysantemumplanten.
Bruk biocider forsvarlig. Les merking og produktinformasjon nøye før bruk.Klassifisering CLP: Aero. 1 (H222), Aero. 3 (H229),Eye Irrit. 2 (H319), Aqua. Chron. 2 (H411)

Bruk

  • Mot veps: Sprøyt godt med skum inn i inngangshullet til vepsebolet eller inngangene til hulrommene. Skummet forhindrer at vepsene flyr ut av bolet og angriper brukeren. Ikke fjern bolet umiddelbart etter at det er behandlet. Dette for å kunne håndtere veps som kommer til i ettertid.
  • Mot krypende skadedyr: For bekjempelse av krypende skadedyr, for eksempel skrukketroll, sprøytes skjulestedene godt med skum

Produktegenskaper

Pakningsstørrelse:
300 ml

Last ned

Mer produktinformasjon

Her kan du se og laste ned mer informasjon om produktet.

Bruk av samlemappen:

Med hjelp av symbolene kan du legge enkelte nedlastinger i samlemappen. Deretter klikker du på "Til samlemappen". Der kan du laste ned alt du har valgt ut.
Brosjyrer
Neudorff’s Hagens ABC
Neudorff’s Hagens ABC