Neudorff produkter kan kjøpes i butikker og på nett
Aktuelle pressemeldingerÜbersicht Produktbilder

Aktuelle pressemeldinger

Før du laster ned bilder og tekst, ber vi deg akseptere bruksbetingelsene våre.
Neudorff vinner av den tyske bærekraftprisen
Neudorff vinner av den tyske bærekraftprisen
14.12.2020
Neudorff vinner av den tyske bærekraftprisen
Den tyske bærekraftprisen 2021 innenfor transformasjonsfeltet "Ressurser" gikk den 4. desember 2020 til W. Neudorff GmbH KG, produsent av miljøvennlige produkter for plantepleie og naturlig hagearbeid. Det mellomstore selskapet hevdet
seg blant prestisjetunge kandidater med sitt konsept for en helhetlig tilnærming basert på et miljøvennlig produktutvalg og en produksjon som er skånsom mot ressursene.
Ved årets digitale utdeling mottok Hans-Martin Lohmann, daglig leder hos Neudorff, denne utmerkelsen under det strømmede arrangementet. "Med denne utmerkelsen opplever vi at innsatsen vår de siste årene verdsettes høyt, og prisen er et insentiv for fremtiden til å opptre enda mer bærekraftig på alle virksomhetens områder, så langt som
mulig. Jeg gleder meg først og fremst på vegne av medarbeiderne – uten dem ville dette overhodet ikke vært mulig. For oss er det et insentiv til å fortsette i denne retningen", sa
Hans-Martin Lohmann.
Den tyske bærekraftprisen er den største utmerkelsen av denne typen i Europa. For trettende gang ble foretak oppfordret til å stille som kandidater til prisen med effektive bidrag til transformasjon på de viktige områdene klima, ressurser, biomangfold og
samfunn.
Neudorff har allerede realisert mange ressurssparende prosesser, produserer selv strøm fra vannkraft og solceller og investerer mye i bærekraftige produksjonsprosesser samt
bærekraftig emballasje.
Målet til Neudorff på mellomlang sikt er å redusere foretakets CO2-fotavtrykk enda mer,
utarbeide flere CO2-regnskap for produkter og fortsette med å finne enda mer ressurssparende løsninger på alle områder. I tillegg vil Neudorff bygge ut den desentrale strømforsyningen og øke energieffektiviteten i produksjonen ytterligere.

Pressetekster (PDF)

  • Neudorff vinner av den tyske bærekraftprisen 20 12.pdf
Neudorff produserer klimanøytralt
Neudorff produserer klimanøytralt
Neudorff produserer klimanøytralt
29.10.2020
Neudorff produserer klimanøytralt
Neudorff, produsent av miljøvennlige produkter for plantepleie og naturlig
hagearbeid, produserer klimanøytralt ved alle bedriftens lokaliteter. Særlig den ressurssparende produksjonen i seg selv bidrar til dette, men også vår egen energiproduksjon fra solenergi, vannkraft og et blokkvarmekraftverk. Gjenværende utslipp som fortsatt oppstår, kompenserer selskapet for ved å støtte et klimavernprosjekt i Rwanda.

Selskapet utnytter mange takflater til solenergianlegg, og takket være en moderne turbin produserer den gamle møllebygningen strøm fra elva Emmer. Ved hjelp av disse og mange andre tiltak har den eierstyrte, mellomstore bedriften kunnet redusere CO2-avtrykket sitt i betydelig grad. Men målet for den klimanøytrale produksjonen er ennå ikke helt nådd. Derfor støtter Neudorff nå et prosjekt i nærheten av Volcanoes nasjonalpark i Rwanda.
Av de rundt 1000 fjellgorillaene som ennå finnes i verden, lever rundt 600 i Virunga-fjellene i denne nasjonalparken. Innbyggerne i de tilgrensende landsbyene leter hver dag også i nasjonalparken etter ved til matlagingsbålene. Nedhuggingen av regnskogen er en fare for fjellgorillaene som lever der, akkurat som den mulige
smittefaren fra menneskene som stadig kommer nærmere.
Opptil 50 000 husholdninger rundt nasjonalparken får tilgang til et rwandaprodusert kokeapparat mot en liten betaling. Dette kokeapparatet trenger bare en tredel så mye ved som et tradisjonelt, åpent ildsted. Det reduserer CO2-utslippene, menneskene
bruker mindre ved og kan bruke mindre tid og penger på å skaffe veden. Barna kan gå på skolen, familien har tid til å forbedre familieinntekten med egenproduserte kurver og andre varer.
Neudorff støtter dette prosjektet og kompenserer dermed for de resterende utslippene som for tiden fortsatt oppstår i produksjonen. Det er imidlertid bare ett trinn på veien til enda mer bærekraft.

Pressetekster (PDF)

  • Neudorff produserer klimanøytralt 20 10.pdf
Neudorff er finalist til den tyske Bærekraftprisen
Neudorff er finalist til den tyske Bærekraftprisen
Neudorff er finalist til den tyske Bærekraftprisen
15.10.2020
Neudorff er finalist til den tyske Bærekraftprisen
Neudorff er finalist til den tyske Bærekraftprisen

Den tyske Bærekraftprisen er en av de viktigste utmerkelsene på dette feltet i Europa. Årets finalister ble offentliggjort av fagjuryen den
24. september 2020. Neudorff, som produserer miljøvennlige produkter for plantepleie og naturlig hagebruk, går til finalen i transformasjons-kategorien "Resurser".

Denne prisen deles ut til bedrifter som gir bidrag til transformasjon på områdene klima, resurser, biodiversitet og samfunn. Prisen har siden 2008 blitt delt ut i samarbeid med den tyske forbundsregjeringen. Årets vinner offentliggjøres den 4. desember 2020.

Neudorff er kjent for sitt aktive engasjement for bærekraft, og fokuserer spesielt på resursbesparende produksjon. Produksjonen er i dag klimanøytral.

Det er mange faktorer som spiller inn når en bedrifts bærekraft skal vurderes. F.eks. har de fleste produktforpakningene hos Neudorff i flere år blitt tilvirket av returpapir, og flasker og folier får stadig en større andel resirkulert materiale. Firmabilene byttes i disse dager ut med el- og hybridbiler og alle medarbeiderne har gratis tilgang til ladestasjoner med økostrøm.

Ledelsens personlige overbevisning gjør at produktene orienterer seg etter naturens kretsløp - det kommer fram bl.a. i bruken av naturlige råstoffer. Der det er mulig bruker Neudorff kortreiste produkter, og den overveiende delen av produksjonen er lokalisert i Tyskland. På den måten er bedriften med på å sikre arbeidsplasser i regionen.

Neudorff ser det som sin oppgave å støtte biodiversitet og har gjort det til en del av firmaets filosofi. Bedriften utvikler stadig nye, innovative produkter som etterlater et så lavt fotavtrykk i naturen som mulig. De arbeider også tett med flere naturvernorganisasjoner. Inne på fabrikksområdet arbeider Neudorff også aktivt for biologisk mangfold. I hagene rundt forsknings- og utviklingsavdelingene hos Neudorff lever det over 150.000 honningbier. Insekthoteller, blomsterenger, frukttrær og blomstrende hekker er et naturlig habitat for mer enn 40 arter av bier og også fugler og andre ville dyr.

Innen relativt kort tid er målet å minske CO2-avtrykket fra bedriften samt, ta fram CO2-rapporter for produktene og, på området forpakning, å utvikle enda mer resursbesparende løsninger.
Utover dette vil Neudorff utvide den desentrale strømforsyningen og øke energieffektiviteten i produksjonen. "Bærekraft i en bedrift er en prosess som aldri tar slutt. Det går alltid litt til - derfor setter vi oss stadig nye mål", sier Silke Conrad, bærekraftansvarlig hos Neudorff. "Vi er veldig stolte over å ha kommet til finalen. Det bekrefter at tiltakene våre går i riktig retning. Det er virkelig en enorm anerkjennelse."

Neudorffs produkter finnes overalt i hele Europa. Du finner mer informasjon om Neudorff og produkter for naturlig hagebruk på www.neudorff.no

Pressetekster (PDF)

  • Neudorff finalist tyske Bærekraftprisen 20 10.pdf