Veps

Veps: Urostiftere ved kaffebordet

Det finnes flere enn 600 typer veps i Europa. De fleste av dem er hverken plagsomme eller farlige for mennesker.  Veps fører et diskret, men nyttig liv, siden de bidrar til å holde andre «skadedyr» og «plagedyr» i sjakk. Og det er bare tyskveps og jordveps som leter etter mat på kaker og annen sukkerholdig mat. Disse to vepsetypene kan være svært plagsomme på terrassen eller balkongen. Hvis de kjenner seg truet når vi jager dem bort, kan de lett bli aggressive og bruke brodden til å forsvare seg med.

Hvordan lever veps?

Veps lever på forskjellige måter. Veps som bygger fritthengende bol under takmøner eller i trær, blir borte mot slutten av august og er vanligvis hverken plagsomme eller farlige. De vepsene som irriterer oss på terrassen eller balkongen er jordveps (vespula vulgaris) eller tyskveps (vespula germanica ). Disse to vepsetypene bygger bol under bakken, i muse- eller muldvarpbol, dvs. i mørke hulrom. De finnes også i kledningen på hus, i sjalusikasser eller under terrassebord. Veps lever i samfunn med 1 000 – 7 000 individer. Om våren bygger en befruktet hunn – dronningen – droneceller av opptygde trefibrer på et mørkt og beskyttet sted der hun legger egg. I starten er hun den eneste som fôrer dem. Antallet arbeidere øker hele tiden, og til slutt er dronningen bare opptatt med å legge egg. Antallet individer kan vokse til flere tusen i løpet av én sommer. Om vinteren dør de gamle vepsene. Bare de befruktede ung-dronningene som har forlatt bolet overlever. De overvintrer i skjul og danner nye kolonier om våren. Voksne vepser ernærer seg hovedsakelig av nektar og andre sukkerholdige plantesafter. Larvene fôres med insekter eller andre animalske proteiner som er tygget til grøt. Derfor finner tyskveps og jordveps til enkelte tider ikke bare næring til larvene i det som er søtt, men også på påleggsfatet.

Bli kvitt vepsen

Permanent Skum Mot Veps & Utøy** og Spray Mot Fluer** fra Neudorff hjelper

Vepsen lar seg bekjempe effektivt med Spray Mot Fluer** fra Neudorff. Virkestoffet fra en type krysantemum virker umiddelbart på insektene. Det brytes ned igjen etter kort tid. Som beskyttelse mot veps kan vindusrammene sprayes – det holder de ubedte gjestene borte. 
Sprayen er tilnærmet luktfri.

Hvis vepsebolene sitter på vanskelige steder og ikke kan flyttes, f.eks. i nærheten av et vindu, kan du bruke Permanent Skum Mot Veps & Utøy** * på et tidlig stadium.
Permanent Skum Mot Veps & Utøy*** inneholder virkestoffet natur-pyretrum. Vepseskummet er spesielt godt egnet til bekjempelse av veps og utøy i hulrom, bak kledninger eller i sjalusikasser.
Dette produktet har skum-formulering. Skummet som oppstår holder seg stabilt i flere timer. Etter at skummet har falt sammen ligger det igjen et vokslag med virkestoffet pyretrum, som fortsatt er aktivt i lang tid.
Som beskyttelse mot veps sprutes det en skumball på størrelse med en tennisball inn i alle flyvehullene. Skummet hindrer vepsene i å fly ut av bolet og angripe brukeren. Det er best å gjøre dette på morgenen, da er vepsene ennå ikke aktive og sitter inne i bolet. Veps som flyr ut senere kommer i kontakt med skummet og dør.
Hvis bolet er svært stort, kan det være nødvendig å gjenta behandlingen. Sprut riktig mengde vepseskum inn i åpningene én gang til.
 

Forebygging

Mot slutten av sommeren blir vepsene aktive igjen. Siden de nå ikke lenger skal fôre larver, men bare ernære seg selv, søker de igjen etter sukkerholdig næring. Det kan like gjerne være nedfallsfrukt som en fruktkake eller søt drikke på hagebordet. Og da kan det bli farlig. Hvis en veps lander i munnen på noen, kan den stikke.  Slimhuden kan svulme opp så mye at det blir vanskelig å puste. I tillegg til allergiske reaksjoner, som i verste tilfelle kan være livstruende!
Men husk at veps at verneverdige insekter. Bekjemp  dem bare når det virkelig er farlig for deg selv, familien eller gjester. Merk deg disse tipsene, så unngår du at vepsen kommer altfor nær deg.

  • Dekk kaker og terter med et plastdeksel.
  • Hvis du ser at veps interesserer seg for tallerkenen med ost eller pålegg, skal du dekke dem til eller bruke bokser med lokk.
  • Sett lokket tilbake på syltetøy- og honningglass med én gang.
  • Dekk til drikkeglass med søtt innhold når du ikke drikker, eller bruk glass med lokk som det kan stikkes et sugerør gjennom.
  • Førsøk ikke å avlede vepsenes oppmerksomhet ved å plassere «fôr», f.eks. en skive med syltetøy, på et annet sted. Det fungerer ikke!
  • Hvis vepsene likevel er for påtrengende, er det viktig å holde seg rolig. Ikke slå etter dem, men bær maten rolig inn i huset igjen. Da flyr de sin vei.
  • Forsøk heller ikke å blåse vepsene bort. Vepsene oppfatter kulldioksiden som finnes i åndeluften som et faresignal og blir aggressive.

Veps  kan bare bekjempes når de har bygget bol på eller i hus der de utgjør en fare for mennesker. 
Ikke alle vepsearter som lever hos oss, er aggressive og plagsomme. Engveps, som gjenkjennes på at bolene henger fritt, er for eksempel fredelige og bør ikke bekjempes.