Neudorff produkter kan kjøpes i butikker og på nett

Spray Mot Skadeinsekter og Bladlus 400 ml

Mot bladlus, skjoldlus, ull lus, mellus, sitkagranlus, trips og sikader i kjernefrukt, steinfrukt samt prydplanter
Plantespray med hurtig virkning mot viktige skadedyr på stue- og prydplanter. Bekjemper larver, egg og fullt utviklete skadeinsekter. Produktet er ferdig til bruk. Middelet virker i kontakt med skadeinsektene.
  • Virkestoff: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje
  • Ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly, trips, skjoldlus, ulllus, sikader og sitkagranlus.
  • Kan brukes på prydplanter i beboelsesrom, på kontorer, på balkonger, veksthus og på friland. Kan også brukes på eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær
  • Bekjemper både fullt utviklete skadeinsekter, larver og egg
Bruk :
  • spray plantene grundig, også på bladenes underside

Virkemåte
Optimal virkning får man ved å spraye planten grundig, også under siden av bladene, til den er helt dråpevåt. Bruk
ved begynnende angrep f.eks. ved synlige skadedyr. Spray tidlig om morgenen eller om kvelden, da effekten er best ved lavere temperaturer. Døde skadedyr vil som regel henge fast på bladene.
Frukt:
Mot bladlus: Maks 4 behandlinger med 7 dager mellomrom.
Prydplanter:
Mot bladlus: Maks 8 behandlinger med 7 dager mellomrom.
Mot trips, sikader, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: Maks 8 behandlinger med 3 dager mellomrom.
Ventetid : frukt 4 dager
Pakningsstørrelser : 400 ml
Ofte stilte spørsmål :
Lus på roser. Hva gjør jeg?
Skadedyr på frukttrær. Hva gjør jeg?

+) Bruk plantevernmidler med omhu. Les etikett og produktinformasjon nøye før bruk.Klassifisering CLP: Aero. 3 (H229)

Mer produktinformasjon

Her kan du se og laste ned mer informasjon om produktet.

Bruk av samlemappen:

Med hjelp av symbolene kan du legge enkelte downloads i samlemappen. Deretter klikker du på "Til samlemappen". Der kan du laste ned alt du har valgt ut.
Brosjyrer
Neudorff’s Hagens ABC
Neudorff’s Hagens ABC